top of page

斑馬 To Dye, or not to Dye (Director)

24-27 Dec 2022 at Kwai Tsing Theatre, Hong Kong

動物園明星斑馬意外身亡,動物園園長為求生計,去咗驢棚度夾計想整隻新「明星」見觀眾,與此同時,佢個仔救咗個動物保護主義者……

無休止的遊擊戰中,幾個軍人討論應唔應該詐死,同時遇上一個戰地攝影師。面對住死亡,喺鏡頭下,佢地應該「笑定唔笑」?

編劇:鄧世昌
導演:陳翊麒
演員:魯文傑、黃衍仁、巢嘉倫、王俊傑、莫鎮彤、楊灝軒、魏灝麟、黃婉華

斑馬_KV-20221113-04.JPEG
bottom of page